Terapie MFK Systému

Terapie MFK systému spojuje poznatky fyzioterapie a psychoterapie s pomocí počítačového softwaru. Vychází ze znalostí ortopedie, fyzioterapie, neurologie, psychosomatiky, akupunktury i reflexologie.

 

Zkratka MFK může představovat mnoho věcí. Ať už je to Manuálně Fyzioterapeutická Korekce nebo Moderní Forma Komunikace. Každý si v tom nalezne svůj vlastní jedinečný význam.

 

Pro mě je to spojení principů trijády čili POHYB (Moving /TĚLO ) & EMOCE (Feeling /DUŠE) & MYŠLENÍ (Knowing /DUCH)

 

 

Metoda MFK se věnuje péči o tělo v jeho celistvosti. Pokrývá péči nejen o pohybový aparát, při bolesti zad nebo kloubů. Je vhodná i pro lidi bez obtíží, kteří pociťují únavu nebo se zajímají o stav svého těla a mysli.

 

Terapie obsahuje 5 základních kroků, které se opakují.

Tyto kroky se opakují proto, jelikož jedinec přichází v konkrétní dobu, která odpovídá nějakému jeho stavu. Na příští návštěvě už může být vše jinak, proto je nutné klienta znovu vyšetřit a diagnostikovat, na základě čehož se složí individuální forma terapie.

1) ANAMNÉZA – jde o zjištění dosavadního stavu klienta. Terapeut s klientem zmapuje klientovi problémy, úrazy a společně se podívají na klientův dosavadní život.

 

2) VYŠETŘENÍ – jedná se o svalový funkční test, díky kterému klient zjistí, jak na tom svaly jsou.

 

3) DIAGNOSTIKA – díky expertnímu počítačovému softwaru je možné zobrazit projekci svalového, kloubního, nervového i vnitřního systému Vašeho těla. Díky tomu lze nalézt příčiny a následky nerovnováhy v těle.

 

4) TERAPIE – terapie se vždy zvolí s ohledem na Vaše výsledky získané ze svalového testu. Vždy odpovídá Vašemu momentálnímu stavu a potřebám. Zahrnuje různé formy manuální korekce, uvolňovacích technik, terapeutického cvičení či psychosomatický rozbor.

 

5) KONTROLA – po skončení terapie následuje kontrola = zpětná vazba na terapii. Jelikož program porovnává nálezy a hodnotí změny, můžete tak dostat ucelenou představu o účincích zvolené terapie. Na tomto základně bude zhodnocen celkový stav klienta a doporučeny další návštěvy a postupy. 

Ceny

Vstupní návštěva

Trvá 90-120 minut – cena 1 000 Kč

Vstupní vyšetření se provádí vždy při první návštěvě. Skládá se z pohovoru s klientem a vytvoření anamnézy, vyšetření svalového testu, diagnostiky pohybového systému a následné terapie.

Následující návštěva

Trvá 60 – 90 minut – cena 900 Kč

Léčba se provádí při dalších návštěvách. Obsahuje kontrolní vyšetření, diagnostiku a terapii, jež je založená na vyšetření svalového testu.